הגדה

סימני סדר פסח – ליל הסדר 2012

מה עושים בקדש? מה זאת אומרת ורחץ? מה לוקחים לכרפס? יחץ – מה חוצים? מגיד – מה מטרת הדיבורים הרבים הללו? רחצה – שוב נטילה? מרור – למה אוכלים מר בחג? כורך – אופס! סנדוויץ בפסח?! שולחן אורך – התאבון כבר גדול אבל בל נשכח את האפיקומן 'צפון', ברך – לברך את ברכת המזון ולהודות ולשבח על הניסים בהלל נרצה....

תכלס מה הסדר בליל הסדר???

סעודת ליל חג פסח אינה סעודה כבכל שבת וחג. בלילה זה קיים 'סדר' שלם, ערוך ומסודר הנמשך כמה שעות וכלל פעילות לפסח פעילויות שונות ואמירת ה'הגדה'.

במחזור ויטרי המפורסם (סימן ס"ה) פורטו סימני ליל הסדר כפי "סדרך ערוך שסידר ר' שלמה יצחקי זצ"ל" (רש"י). סימנים אלה מהווים מעין שמות הפרקים של מהלך ה'סדר' כל זה מופיע בהגדה.

מתכונים לפסח לאחר סידור הקערה, לפני עריכת הקידוש,  נוהגים לומר, ברצף, את סימני הסדר, כדלהלן:

"סימן סדר של פסח - קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא. מצה. מרור. כורך. שןלחן עורך. צפון. ברך. הלל. נרצה". לאחר מכן ניגשים לעריכת הסדר על-פי הסימנים שאמרנו. נהוג לשוב ולהזכיר את הסימן הרלוונטי, הגדות לפסח בכל שלב בתהליך ה'סדר'.

להלן פירוט קצר של כל אחד מסימני ה'סדר':

קדש            קדוש על היין

ורחץ            נטילת ידים ללא ברכה - לצורך אכילת הכרפס לאחר הטבלתו במי-מלח. נטילת הידיים נדרשת מאחר והבא לאכול דבר שטיבולו במשקה חייב בנטילת ידיים תחילה (כמו לפני אכילת לחם), אך מפאת ספק ברכה אין מברכים על נטילת הידיים.

כרפס           אכילת ירק לאחר הטבלתו במי מלח

יחץ              פריסה המצה האמצעית לשנים והטמנת האפיקומן

מגיד            אמירת ההגדה; סיפור יציאת מצרים

רחצה           נטילת ידים עם ברכה – לפני אכילת המצה

מוציא           ברכת "המוציא" על המצה

מצה             ברכה מיוחדת על המצה "על אכילת מצה" ואכילתה

מרור            אכילת המרור

כורך             אכילת המצה והמרור כשהם כרוכים יחד

שלחן עורך    סעודת החג

צפון             אכילת האפיקומן

ברך             ברכת המזון

הלל              אמירת פרקי ההלל

נרצה            העושה כסדר הזה, מרוצה לשמים