המנהגים של חג החנוכה

חנוכה הוא ללא ספק חג של ניצחונות, ניצחון המעטים על פני הרבים, ניצחון הרוח על פני החומר וניצחון האור על פני החושך. כרטיסי ברכה לחג חנוכה מומלץ לכתוב באווירת החג, הניסים, הנפלאות, היכולת לעמוד קטן מול גדול, דעת יחיד מול דעת הרוב וכמובן על פי דעת האמונה שמנצחת את הכול.

כרטיסי ברכה לחנוכה מעניקים לשולחי הברכה אפשרות להעניק כוחות נפשיים עצומים למקבלי הברכה ..."שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם ובזמן הזה"... משפט זה הלקוח מברכות החג מאפיין יותר מכל את רוח החג: ניסים מתרחשים בכל רגע נתון (הן נסתרים והן גלויים), צריך רק להדליק את אור הנפש ולגלות אותם בתוך חיינו.

כרטיסי ברכה לחנוכה זו הזדמנות מצוינת לאחל לאהובי נפשנו, שיתגלו בפניהם ניסים ונפלאות בכל רגע ורגע בחייהם. הקדישו מחשבה ושאר רוח בעת כתיבת כרטיסי ברכה לחנוכה ואחלו זה לזה את ניצחון האור על פני החושך. כרטיסי ברכה לחנוכה מומלץ להכין ממוטיבים שונים של אור,לדוגמא: אפשר לשלוח נר גדול בצירוף ברכה ייחודית ומקורית.