מצוות חג הפסח

מצוות חג הפסח

מחפשים מתנה לחג הפסח? בחג הפסח מצוות עיקריות שלהמהן מסתעפות מצוות עשה ולא-תעשה רבות. ברכות לחג הפסח המצוות העיקריות של חג הפסח הינן: 

 • קרבן פסח - בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מקריבים בו את קרבן הפסח  (בנוסף לשאר קרבנות ה'רגל'). כיום אומרים את "סדר קרבן פסח", אחרי תפילת מנחה, לפני השקיעה, ביום י"ד בניסן.
   
 • ביעור חמץ - חמץ הינו אחד מ-5 מיני דגן או תוצרתם שבא במגע עם מים והחל בו תהליך תפיחה. כל דבר הראוי לאכילה ויש בו תערובת חמץ - אסור באכילה ובהנאה בפסח. איסור החמץ מתחיל לפני הצהרים בערב-פסח והוא נמשך עד צאת החג האחרון של פסח - 'שביעי של פסח'.
   
  כדי לקיים את מצוות ביעור חמץ, מתחילים בניקיון הבית לפסח כמה וכמה ימים לפני החג, כדי שבבוא הזמן יהיה הבית נקי מכל חמץ. מצוות ביעור חמץ נעשית על-ידי בדיקת החמץ ולאחר מכן ע"י שריפת החמץ. פרטים על כך ב"הכנות לחג".
   
  אם ברשותו של אדם חמץ שהוא מעוניין להשתמש בו אחרי חג הפסח, ניתן למכור את החמץ לגוי למשך ימי החג. פעולה זו אינה ערמה על איסור המצאות החמץ ברשותו של יהודי בפסח, אלא היא מותרת לכל דבר.ן אין הוא מעוניין לבערו
   
 • בל יראה ובל ימצא - בחג הפסח אסור שייראה ויימצא בבית חמץ.
   
 • איסור אכילת חמץ מערב פסח ועד תום חג  'שביעי של פסח'.
   
 • קידוש החג ועריכת ה'סדר' - בלילה הראשון (ובחו"ל גם בלילה השני) של חג הפסח, אחר צאת הכוכבים ותפילת ערבית עורכים סעודת חג חגיגית במיוחד שבה שותים ארבע כוסות. על הכוס הראשונה מקדשים את החג; אוכלים מצה ומקיימים את יתר דיני ומנהגי ה'סדר'.
   
 • מאכלי חג הפסח:
 • אכילת מצה בליל החג (הראשון) ובשבעת ימי הפסח.
   
 • אכילת מרור
   
 • שתיית ארבע כוסות - במהלך ה'סדר'.
   
 • הגדה של פסח - בליל חג הפסח מצווה לספר את סיפור יציאת מצרים. חז"ל תיקנו נוסח קבוע שנקרא "הגדה" מלשון "והגדת" (להבדיל מ"אגדה").
   
 • אפיקומן - פירוש המילה "ליפתן", כלומר האכילה האחרונה שבסעודה. האפיקומן הינו 'כזית' מצה שאוכלים בסוף הסעודה, לפני ברכת המזון, זכר לקרבן הפסח שהיה נאכל על השובע.
   
 • שמירת קדושת החג וקדושת ימי חול-המועד
 • שמחת החג  - כבכל מועדי ישראל.
   
 • ספירת העומר - החל ממוצאי יום א' של חג הפסח ועד ערב חג השבועות, סופרים בכל ערב, לאחת תפילת ערבית, את הימים והשבועות שחולפים לקראת חג מתן תורה - שבועות.

אלה עיקרי המצוות של חג הפסח. הנך מוזמן לעיין ביתר המאמרים ושירי פסח במדור על חג הפסח כדי לקבל פירוט יתר על כל אחד מהמצוות הללו.