מה עושים אם ברית המילה בשבת או חג?

כתוב בתורה "וביום השמיני ימול בשר עורלתו" למדו מכך רבותינו כי ביום השמיני יש למול את התינוק ואפילו יהא הדבר בשבת או ביום כיפור.. יחד עם זאת יש דברים המונעים מוהל מביצוע ברית מילה בשבת. ילד הנולד בניתוח קיסרי, ילד לא בריא, משקל נמוך מ2,500 גרם, חילול שבת המוני, ועל דבר ההופך את הברית ל"מצווה הבאה בעבירה".. יתמיד אני מעדיף לעשות את הברית בחוג מצומצם מאד בשבת בחיק המשפחה, ללא חילול שבת, וממליץ להורי התינוק לעשות את המסיבה שבוע לאחר מכן..

כך האם התאוששה, הילד כבר החלים ויש פנאי לחגוג עם האורחים. דעו לכם שהחישוב העיקרי צריך להות טובת התינוק ולא שום שיקול אחר. ילד הנולד בשבת ומילתו בשבת זוכה למעלה רוחנית גבוהה שהרי השבת נקראית "אות" והמילה "אות" אסור לחלל זאת על ידי התנהגות שאינה הולמת ולגרום לתינוק הפסד ונזק רוחני. להיפך יש לשמוח על כך שנפלה בחלקכם הזכות להיות עם ילד בעל נשמה גבוהה..