כניסת שבת באילת

למרות שאילת נחשבת עיר תיירותית לכל דבר עדיין ניתן למצוא עסקים שכן מקפידים לסגור בשבת. מעבר לכך, אזורים בהם יש ריכוז של אוכלוסייה דתית מקפידים לסגור את הדרכים למכוניות. דבר זה נעשה טרם כניסת השבת על מנת שלא ייסעו מכוניות בריכוז הדתי בזמן השבת עצמה מכיוון שדבר זה נחשב כחילול שבת חמור. כמו כן, דתיים נוהגים גם לבשל לפני כניסת שבת, להדליק אור בבית ולהשאירו עד צאת שבת ועוד דברים נוספים שמקלים ושומרים על כך שלא התבצע חילול של השבת.

איתור שעות כניסת שבת באילת יוכל להתבצע על ידי פנייה אל בית הכנסת הקרוב, או באמצעות רשת האינטרנט באתרים המספקים מידע זה. שעות כניסת השבת באילת מאוחרות יותר מבערים אחרות בישראל, וזאת לנוכח מיקומה הגיאוגרפי. מוטב לרכוש לוח שנה בו מצוינות שעות כניסת השבת באילת לאורך השנה כולה.