כניסת שבת בבאר שבע

על פי חז"ל ישנה מצווה נוספת מעבר למצוות הקיימות והברורות מאליהן והיא להוסיף לזמנה של השבת מיום שישי ומיום ראשון, מצווה זו נקראת בשם "תוספת שבת". עם זאת, ניתן למצוא התנגשות בין חז"ל לבין הרמב"ם שפסק כי תוספת השבת צריכה להיעשות רק ביום הכיפורים. במדינת ישראל נהוג להוסיף לשבת כעשרים דקות (בחיפה 30 דקות ואילו בירושלים כ-40 דקות וזה בשל שקיעת החמה). תוספת זמן השבת הינה בעלת חשיבות בעיקר לדתיים וחרדיים כשהחילונים רואים בכניסת השבת כשהשמש שוקעת.

ציון כניסת השבת בבאר שבע בדומה לערים נוספות בארץ, יהיה על ידי צפירה המושמעת דקות ספורות לפני כניסת השבת. בירור שעות כניסת השבת בחיפה יהיה בפנייה אל אחד מבתי הכנסת הרבים בעיר, או בפנייה אל הרבנות המקומית טלפונים בימים א-ה. גם ברשת ניתן יהיה למצוא את המידע, באתרי הלכה ובאתרים של ישיבות.