כניסת שבת בירושלים

כניסת שבת בירושלים שונה מעט מכניסת שבת בחיפה לצורך העניין וזה מכיוון שמדובר בעיר עם ריכוז אוכלוסייה גבוהה של דתיים וכמובן מכיוון שרבים נהנים לברך ולקבל את השבת במקום שמסמל את הדת היהודית עבור רבים – הכותל המערבי.

כניסת שבת במדינת ישראל שונה לגמרי מכניסת שבת בחוץ לארץ מכיוון ומדובר במדינת יהודים ברובה. עם זאת, בחוקיה של מדינת ישראל אין שום התייחסות ספציפית לכניסת השבת אלא חוקים כללים יותר, כמו למשל: סגירתם של בתי עסק והפסקת עשייתם של עסקאות במרכזי מגורים של יהודים ובמרכזי ערים. בריכוזי מגורים של חרדיים ניתן לראות את בתי העסק נסגרים בשעות הצהריים המוקדמות של יום שישי כשבמקומות אחרים בארץ העסקים נסגרים ממש בסמוך לכניסתה של השבת.

 בירור שעות כניסת השבת בירושלים הוא קל מאוד לנוכח ריבוי האוכלוסייה הדתית שבעיר, ותשאול כל עובר אורח חובש כיפה יוביל לתשובה ברורה וחד משמעית לגביה. בכל לוחות השנה העבריים והלועזיים, מופיעה שעת כניסת השבת בירושלים.