כניסת שבת באשדוד

אצל רבים, גם אצל אנשים שאינם דתיים הדוקים, נהוג להדליק נרות שבת לפני כניסת השבת ובריכוזים דתיים (ולעיתים אפילו לא) ניתן לשמוע צפירה שזו מבשרת את כניסתה של השבת ועל איסור (החל מרגע הצפירה) לבצע גורמים שעלולים לחלל את השבת. בעיתונים של ימי שישי נהוג לפרסם את זמני כניסת ויציאת השבת (בכל עיר הכניסה והיציאה היא בשעה אחרת עקב רדת החשכה) יחד עם פרשת השבוע.

ניתן לברר מה היא שעת כניסת השבת באשדוד על ידי פנייה אל אחד מבתי הכנסת הרבים שבעיר, או בפנייה אל רבנות העיר בטלפון ביום חמישי, יחד עם זאת ישנם אתרי אינטרנט רבים המציעים את השירות של בירור שעות כניסת השבת בכל אזורי הארץ. אתרי אינטרנט אלו, מהווים מקור מידע לנושאים הלכתיים רבים מעבר לשעות כניסת השבת, כדוגמת זמן הנץ, שעת השקיעה ומועדי התפילה.