כניסת שבת – על פי ההלכה.

כניסת שבת היא פרק הזמן שמתרחשת זמן מה לפני רדת החשיכה ביום שישי ובכך בעצם מבשרת באופן רשמי על כניסתה של השבת. על פי ההלכה המעבר בין הימים מתרחש בעקבות שקיעתה של השמש ולכן כניסת ויציאת השבת אינם קבועים מראש אלא משתנים ונקבעים לפי אורכו של אותו היום בשנה.

 לדוגמא: בשעון הקיץ כשהימים יותר ארוכים כך תיכנס השבת בשעה מאוחרת יותר ואילו בשעון החורף כשהימים קצרים יותר השבת תכנס מוקדם יותר. השבת נמשכת כעשרים וחמש שעות (החל משקיעתה של השמש ביום שישי ועד צאת הכוכבים ביום שבת). כמו כן, ישנה מצווה על פי חז"ל שנהוג להוסיף את זמנה של השבת מיום שישי וגם מיום ראשון, מצווה זאת נקראת "תוספת שבת".

בירור שעת כניסת השבת תתבצע על ידי פנייה אל בית כנסת קרוב או תשאול רב או רבנית העיר, כאשר לוחות השנה העבריים ואתרי אינטרנט רבים מציעים מידע זה לכל דורש בחיצת עכבר פשוטה.