חנוכיות מעוצבות ומקוריות

הלכות, מצוות ומנהגים (2)

אומרים 'הלל' (כולו) וקוראים בתורה בפרשת הנשיאים ● מרבים בצדקה בימי החנוכה ● מנהג חב"ד - להעמיד חנוכיות מעוצבות ומקוריות בתוך חלל הפתח עצמו ● החנוכייה היא רק פתרון טכני להדלקת הנרות ולא עניין עקרוני - ניתן להדליק גם ללא חנוכייה

 

שימו שמן

רצוי להדליק את החנוכייה בשמן-זית, שבו נעשה הנס בבית-המקדש, אך כל סוגי השמן והנרות כשרים להדלקת נרות חנוכה.

אפשר בלי חנוכייה

החנוכייה היא רק פתרון טכני להדלקת הנרות ולא עניין עקרוני. ניתן להדליק גם ללא חנוכייה. למשל, להדביק את הנרות על מישטח כלשהו או על אדן החלון. אך מובן שעדיף להדליקם בחנוכייה, כדי להוסיף יופי וכבוד למצווה. מוצרים לחנוכה חשוב בעיקר, שהנרות לא יהיו קרובים זה לזה עד שייראו כיחידה אחת, כי אז אין יוצאים בהם ידי חובה כלל. טוב לשמור על רווח מזערי של 2 ס"מ בין נר לנר. רצוי שלא להשתמש בחנוכייה שהקנים שלה אינם עומדים בקו ישר. את ה'שמש' יש להעמיד בגובה שונה, למעלה משאר הנרות, כדי שיהיה ניכר שהוא אינו נמנה עם מספר הנרות שמדליקים בערב זה.

להדליק בזמן

הזמן הרצוי להדלקת הנרות הוא עם שקיעת החמה, או כ-‏10 דקות אחר השקיעה. יש המעדיפים להדליק עם צאת הכוכבים. מי שאיחר, רשאי להדליק ולברך במשך כל הלילה, כל עוד בני- ביתו ערים (ואם הוא מציב את החנוכייה מחוץ לביתו - כל עוד אנשים מהלכים ברחוב). אם כולם ישנים ואין באפשרותו להעיר מישהו מבני- הבית, ידליק, אך לא יברך. מי שנמצא מחוץ לביתו בזמן הדלקת נר חנוכה, יבקש מאשתו או מבן גדול להדליק בזמן, ואם הוא רוצה להדליק בעצמו בשובו הביתה - יתכוון שלא לצאת ידי חובה בהדלקה זו, ואז יוכל להדליק ולברך, מתנותלחנוכה לילדים

בתנאי, כאמור, שמישהו נוסף יהיה נוכח בהדלקה.

הרבה אור

יש לדאוג שהשמן או הנרות יספיקו לבעירה של חצי שעה לפחות, ואם מדליקים את הנרות לפני צאת הכוכבים - צריך שיהיו מסוגלים לדלוק 50 דקות. נוהגים שלא לכבות את הנרות גם לאחר שעבר הזמן. שייכלו מאליהם מארזים לחנוכה.


ערב שבת

ביום שישי מקדימים את ההדלקה עם מוצרים ומתנות לחנוכה לילדים. מדליקים בזמן הדלקת נרות השבת המתפרסם תמיד. תחילה מדליקים את נרות החנוכה ורק אחר-כך את נרות השבת. מכיוון שמקדימים את ההדלקה, יש להשתמש לנר חנוכה בנרות גדולים יותר, ולא בנרות הדקים הנהוגים - כדי שידלקו לפחות 70 דקות. אם שכחו והאשה הדליקה נרות שבת לפני שהודלקו נרות החנוכה - יכולים הגברים שטרם קיבלו עליהם את השבת להדליק את נרות החנוכה לפני זמן השקיעה. חנוכיותמקוריות

שבוע טוב

במוצאי-שבת חנוכה חוזרים מיד מבית-הכנסת, מזדרזים לערוך 'הבדלה', ואחר- כך מדליקים נרות חנוכה (יש נוהגים לומר: "ברוך המבדיל בין קודש לחול", להדליק את נרות החנוכה ואחר-כך להבדיל על היין).

הכנסת אורחים

מי שמתארח לכל ימי החנוכה אצל אחרים נחשב כאחד מבני-הבית, ומן הדין הוא יוצא ידי חובתו בנרות שמדליקים בבית המארח; אלא שלפי הנהוג, שכל אחד מבני- הבית מהדר להדליק בעצמו, ידליק גם הוא שם. אדם האוכל ארוחת-ערב חד-פעמית על שולחן חברו, ידליק את הנרות בשובו לביתו. אם הוא צריך להתעכב ולא יגיע לביתו כל עוד בני-הבית ערים, יבקש מאשתו או מאחד הילדים שמעל גיל מצוות להדליק בשליחותו. גם ילד המתארח אצל חברו, אין עניין שידליק שם, אלא בשובו לביתו.

נרות בבסיס

חיילים ותלמידי פנימייה יוצאים ידי חובתם בהדלקה שבחדר-האוכל. אם הם מתכוונים שלא לצאת ידי חובתם באותה הדלקה, וכן לא בזו שנעשית בבתיהם הפרטיים, יוכלו להדליק ולברך בחדרי השינה שלהם. ויש פוסקים הסבורים שלא יברכו על ההדלקה בחדריהם הפרטיים.