מצוות הדלקת נרות

מנהגים שונים קיימים לכל חג ולכל עדה מעדות ישראל. מנהגים לחנוכה מתאפיינים בחלקן במצוות שתיקנו חכמים וחלקן במסורת מנהגים הדלקת נרות חנוכה על פי העדות השונות.

מצוות הדלקת נרות חנוכה היא החשובה והעיקרית במהלך ימי חנוכה. שמונת הנרות שאנו מדליקין הן לזכר נס פך השמן בארך שמונה ימים. את הנרות יש להדליק מדי ערב לאחר שקיעת החמה , למעט ביום שישי, בו יש להדליק את הנרות בסמוך למועד כניסת השבת, את הנרות יש להציב לצד חלון, על מנת לפרסם ברבים את זכר נס פך השמן.

תפילה

בכל ימי חג חנוכה נוהגים לקרוא את ה"הלל" מיד לאחר סיום תפילת עמידה של שחרית. שמונת ימי החג נחשבים ל"יום טוב" ולכן אין נוהגים לקרוא בהן הספד או תענית. כמו כן, בכל התפילות קיים נוסח קריאה המתווסף לתפילות, נוסח זה הוא דברי הודיה לקדוש ברוך הוא על הנס הפלאי שבגללו אנו מציינים את חנוכה.

מצוות נוספות בחנוכה הן: הענקת דמי חנוכה לילדים (מתנות או כסף), אכילת לביבות וסופגניות, משחק בסביבונים, מצוות נתינת צדקה לעניי העיר ועוד.