מנהגים ותפילות בחג חנוכה

במהלך ימי חנוכה מתווספים לכלל התפילות הקבועות (שחרית, מנחה, ערבית) נוסחים מיוחדים לציון ימי החג. בתפילת הבוקר, שחרית, נוהגים לגמור את ה"הלל" לאחר תפילת עמידה של שחרית. כל שמונת ימי חג חנוכה מוגדרים כ"ימים טובים" ולכן אין אומרים בהם הספד או תענית. במהלך תפילת בוקר של שחרית, מתווסף קטע קריאה לתפילת העמידה המציין את מהות החג, קטע התפילה המתחיל במילים "על הניסים"... לא רק חנוכה, גם הלכה שבועית היא דרך נהדרת לקדש את הדת. נקרא במהלך תפילת העמידה שמייד לאחריה גומרים את ה"הלל" כמנהג שלושת הרגלים. כמו כן, נוהגים לקרוא בתורה מדי יום במהלך ימות חנוכה במהלך תפילת שחרית, הקריאה בתורה עוסקת בקרבנות הנשיאים שבפרשת "נשא" בספר במדבר ובכל אחד משמונת ימי החג קוראים את סדר התנדבותו של אחד מ-12 הנשיאים שעסקו בהקרבת הקורבנות . ביום השמיני של חנוכה קוראים את הקטע "ביום השמיני" עד לסיום הפרשה כולה. ומוסיפים לכך את הפסוקים הראשונים של פרק ח' מספר במדבר, המדברים על הדלקת נרות במנורת המשכן על- ידי אהרן הכהן.