סימני חג הפסח

סימני חג הפסח

אחד מהסימנים הבולטים בסיפורי חג הפסח עצמו זה הסיבה שגרמה לחג לבוא לידי קיום.

חוץ מאותה עובדה נפלאה שהשם ציוה את בני ישראל מיזה דורות לחוג את החג הפסח, היא העובדה עצמה שאירעה יציאת מצרים, ע"י זה שבני ישראל יצאו מעבדות לחרות באופן הכי פשוט.

 

 הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו הוציא אותם משם.

 

אך התקרית הכי לא צפויה והכי פלאית הייתה, במלחמת אחים בין מצריים למצריים.

כשבכורי מצרים תקפו ולחמו נגד אחיהם הצעירים הרגו ונהרגו רבים משני הצדדים.

אחד ממנהגי חג הפסח זה לספר על הנפלאות שקרו בשבת לפני יציאת מצרים, שניקרא 'השבת הגדול'.

 

'השבת הגדול' ניקרא על שם הנס שראו המצריים שבני ישראל לוקחים את השה לבתיהם שהיה משמש אז לעבודת אלילים , כדי שישחטו אותה, ועוד בנוסף לכל על מכת בכורות שעתידה לבוא על מצריים.

 

נבהלו בכורי מצרים ותבעו בתוקף את שחרורם המידי של  בני ישראל מעבדות.

בהתחלה זאת ניראה כתגובה טבעית למדי, אך כשמתבוננים מקרוב רואים שבכורי מצריים הגיבו משום ששמעו והאמינו בקול משה רבינו וראו מה היה ב 9 מכות הקודמות.

הגדה הפסח מספרת על אותה המלחמה שמגלה סוד של אותו הנס, בין הגדולים בהיסטוריה, שאפשר ללמוד ממנה עד היום, בחג הפסח שבא עלינו לטובה, פסח 2012 .

[כ 3500 שנה לאחר הפסח הראשון, ולאחר שהקדוש ברוך הוא פסח מעל לבתים של בני ישראל ולא הרג את בכריהם, משום שהקשיבו ושמעו בקולו של משה רבינו.

מאותו הנס אפשר ללמוד שהחושך עצמו יכול להאיר.

 

שמות חג הפסח הם דבר מעניין במיוחד. סימני ומנהגי חג הפסח, הכוללים כניסת שירי חג הפסח למסורת היהודית, הם תופעה של ממש.

 

אותם המצריים, שונאי ישראל שרצו להרע לנו, פתחו במלחמה בכדי שאמנם יוכלו להינצל מעונשם המר, אך זה שימש לכלי שעזר לבני ישראל בהמשך להביא לידי יציאה המיצר והגבול של אותה האמפריה שנפלה , ששמה ניזכר עד היום.